fasaderehabilitering

Fasaderehabilitering

Pussmester AS har en lang erfaring med fasaderehabilitering hvor skadene ofte ligger skjult av tette malinger og teglstein dekket av puss. Pussmester AS vektlegger et skikkelig murerarbeid i grunn og en god kommunikasjon mellom murer og maler. Riktig valg av murmørtel og murstein avgjørende da det kan være ulike produkter fra forskjellige byggeår.

• Kjemisk rens av maling

• Sandblåsing

• Stukkaturarbeider

• Antikvariske arbeider

• Fasademaling

murerarbeid

Murerarbeid og Lecamuring

Pussmester AS utfører med sin brede kompetanse alle typer murertjenester og har spesialisert seg på bruk av Pusspumper.

• Blokkmuring med Leca, Siporex o.l.

• Teglmuring

• Fliselegging inne – utendørs

• Pussarbeider

• Naturstensarbeider

• Kjerneborring

betongrehabilitering

Betongrehabilitering

Pussmester AS utfører betongrehabilitering med høy fagkompetanse. Betongrehabilitering med riktig overflatebehandling beskytter betongen mot nedbrytelse og fuktskader. Fuktinntegning skyldes som regel korrodering, dårlig utført arbeid, porøs betong, luftforurensning og veisalt. Faglig utført betongrehabilitering gir varige resultater og god økonomi.

• Mekanisk reparasjon

• Overflatebehandling

• Fasadeisolering

• Fuktbeskjempelse

flislegging

Flis

Pussmester AS tilbyr med sin brede murererfaring spisskompetanse på flislegging både til privat, sameie og industrielle anlegg.

• Baderom

• Våtrom

• Utvendig terasse

• Kantine

• Gulv

• Kjøkken

• Bekledning av fasade

utleie

Utleie

Pussmester AS tilbyr også utleie av Pusspumper med 2 kvalifiserte fagarbeidere som styrer produksjonen.