Søkandsplikt fasaderehabilitering

Du vil oppdage at alle fasader krever en oppdatering og rehabilitering over tid. Derfor er det viktig at du holder en oversikt over hvilke oppgraderinger som har blitt utført tidligere. På denne måten vil du kontinuerlig ha en oversikt over hva som må gjøres etter hvert som tiden går. Fasaden blir ofte skadet grunnet vær og slitasje.

Det er derfor viktig at du holder en oversikt over når det er nødvendig å foreta oppdateringer. På denne måten unngår du en total rehabilitering. Dersom du ønsker å utføre en fasaderehabilitering, kan det være nødvendig å sende inn en byggesøknad. Mindre fasadeendringer krever derimot ikke at det registreres en søknad.

Be om en uforpliktende og gratis befaring

Søknadsplikt fasaderehabilitering

Sørg for riktig dokumentasjon

Skulle det vise seg at det er nødvendig å sende inn en byggesøknad, er det viktig at du sender inn riktig dokumentasjon. Om ikke oppstår det gjerne en situasjon som krever mer tid enn det som er nødvendig. Dersom du skal sende inn en byggesøknad, kreves det blant annet at du dokumenterer  bygnings spesifikasjon og ytre rammer.

Søknadsplikt ved fasaderehabilitering krever også at du sender inn en rekke plantegninger over fasaderehabiliteringsprosjektet. I tillegg bør du også gjøre rede for en gjennomføringsplan, innenfor en gitt tidsramme. En byggesøknad krever gjerne at du sørger for nabovarsling. Du skal også avvente en uttalelse fra offentlige myndigheter før prosjektet kan påbegynnes.

Velg riktig entreprenør til oppdraget

Før du begynner en fasaderehabilitering, er det viktig at du danner deg en oversikt over det som må gjøres. Det kan da være lurt å kontakte en entreprenør som kan komme på en befaring. Våre dyktige prosjektledere vil med engang foreta en nødvendig undersøkelse av fasaden. Dette for å danne seg en oversikt over det som må utarbeides. Spesielt vil det bli nødvendig å se etter fukt og slitasjeskader.

Det kreves spesielt byggetillatelse om du skal rehabilitere elde bygninger, eller utføre store endringer på en fasade. En entreprenør vil raskt utarbeide et pristilbud over det som må gjøres for å oppnå dagens standard på fasaden. Når du har pristilbudet i hånden, kan du gå gjennom hvert punkt for å finne bedre og rimeligere løsninger.

Sett opp en passende tidsramme

En fasaderehabilitering krever gjerne tid. En dyktig entreprenør kan raskt gi deg et anslag over hvor lang tid, som er nødvendig for at prosjektet skal bli ferdig. Du kan da planlegge bedre i forhold til ting som må prioriteres først. Spesielt kan det være smart å undersøke om fakturaen kan deles opp i henhold til tidsplanen. Du vil da få bedre kontroll over utgiftene i forbindelse med prosjektet.

Tidsrammen kan bli noe forskjøvet om du venter på at en byggesøknad skal bli godkjent. Ved å planlegge godt på forhånd vil du unngå unødvendig ventetid, før de ulike delene av rehabiliteringen kan ferdigstilles. Det er selvsagt også viktig å se an hvilke materialer som bør brukes, i forhold til både pris og kvalitet. Dersom materialene ikke er tilgjengelig på lager, vil tidsplanen kunne påvirkes.

Bruk moderne materialer

Fasaden bør vedlikeholdes jevnlig for å unngå at skader oppstår over tid. Det kan oppstå smuss og fuktskader under maling og andre ytre materialer. Dette er skader som med en gang vil bli sjekket av entreprenøren før pristilbudet skrives ut. Dagens standarder har endret seg en del i forhold til tidligere. Mange ønsker derfor å foreta en oppgradering til dagens standard.

Et alternativ er da å investere i energibesparende materialer. Dette kan omfatte etterisolering av vegger, tak og dører. Dette kan også omfatte utskiftning av både vinduer, ytterdører og tak. Dagens materialer er gjerne utformet for å ivareta inneklimaet på en bedre måte enn tidligere. Med god planlegging blir det lettere prioritere riktig, både i forhold til prosjektets søknad og tidsperspektiv.

Pussmester AS er en dynamisk mesterbedrift som tilbyr håndverkstjenester og entrepriser innenfor både rehabilitering og nybygg. Vi samarbeider med andre lokale aktører, flyttebyrå i Oslo, takstmenn o.l.

Pussmester AS

Pussmester AS innehar sentral godkjenning etter Plan- og bygningsloven. Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen og sikrer våre kunder riktig kompetanse, erfaring fra fagområdet og kvalitetssikringsrutiner i arbeidet vi utfører. I tillegg er vi registrert i Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister, Startbank.

Søknadsplikt fasaderehabilitering